++Sitene Ekle
online sınav İş veya mal veya hizmet satın alınması sırasında ödenen vergi, resim ve harçlar dışında kalan taşıt vergileri, emisyon ölçüm giderleri, belediye resim ve harçları, noter harcı, muayene ve ruhsat harçlan ile diğer vergi, resim ve harç ödemelerinde Ödeme belgesine hangi belgeler bağlanır?
İş veya mal veya hizmet satın alınması sırasında ödenen vergi, resim ve harçlar dışında kalan taşıt vergileri, emisyon ölçüm giderleri, belediye resim ve harçları, noter harcı, muayene ve ruhsat harçlan ile diğer vergi, resim ve harç ödemelerinde Ödeme belgesine hangi belgeler bağlanır?
A Alındı
B Taahhüt dosyası, Alındı
C Mahkeme kararı,alındı
D Harcama talimatı, alındı
E