++Sitene Ekle
online sınav Doğal Afet Sigortaları Kurumunca sigortalılara yapılacak tazminat ödemelerinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
Doğal Afet Sigortaları Kurumunca sigortalılara yapılacak tazminat ödemelerinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
A Mahkeme kararı
B Harcama talimatı
C Tapu senedinin onaylı Örneği
D Hasar tespitine ilişkin uzman raporu
E