++Sitene Ekle
online sınav Tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satmalma memuru, tebliğ memuru, posta ve evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir gibi unvanlarla memuriyet mahallinde gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilerden fiilen bu görevlerde çalışanlar ile sayılan unvanlara sahip olmamakla birlikte, fiilen bu hizmetleri gören personele verilecek seyahat kartı bedellerinin Ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
Tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satmalma memuru, tebliğ memuru, posta ve evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir gibi unvanlarla memuriyet mahallinde gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilerden fiilen bu görevlerde çalışanlar ile sayılan unvanlara sahip olmamakla birlikte, fiilen bu hizmetleri gören personele verilecek seyahat kartı bedellerinin Ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
A İlgililerin adı, soyadı ve unvanları ile fiilen bu görevleri yaptıklarını gösteren onay
B Harcama talimatı
C Mali hizmetler birimince onaylı, seyahat kartı verilecek personel listesi
D Taşıt işleten kuruma ait fatura
E