++Sitene Ekle
online sınav Yurtdışı geçici görev yolluklarının ödenmesinde, aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
Yurtdışı geçici görev yolluklarının ödenmesinde, aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
A Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı
B Resmi mesafe haritasında gösterilmeyen yerler için yetkili mercilerden alınacak onaylı mesafe cetveli
C Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura
D Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi
E