++Sitene Ekle
online sınav Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek personel ve ilgili yönetmeliklere göre görevlendirilecek mihmandarlar tarafından yapılan temsil ve ağırlama giderlerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen belgelerden hangisi aranmaz?
Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek personel ve ilgili yönetmeliklere göre görevlendirilecek mihmandarlar tarafından yapılan temsil ve ağırlama giderlerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen belgelerden hangisi aranmaz?
A Harcama talimatı,
B Mihmandar Hesap Cetveli,
C Fatura, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi ve adisyon,
D Hizmet işleri hakediş raporu,
E