++Sitene Ekle
online sınav 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/c maddesi veya Özel mevzuatları gereğince sayım, propaganda, anket, canlı modellik ve benzeri geçici hizmetlerde istihdam edilen kısmi zamanlı çalışanların ücretleri ile aday çırak, çırak ve stajyer , öğrencilerin ücretlerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen belgelerden hangisi aranmaz?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/c maddesi veya Özel mevzuatları gereğince sayım, propaganda, anket, canlı modellik ve benzeri geçici hizmetlerde istihdam edilen kısmi zamanlı çalışanların ücretleri ile aday çırak, çırak ve stajyer , öğrencilerin ücretlerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen belgelerden hangisi aranmaz?
A Harcama talimatı
B Aday çırak, çırak veya öğrencilerin onaylı listesi,
C Çeşitli ödemeler bordrosu,
D Gereken hallerde puantaj cetveli
E