++Sitene Ekle
online sınav Dış temsilciliklere gönderilen avanslar ile açılan kredilerden bütçenin her bir tertibinden yapılan harcamalarda dönemler itibarıyla hangi belge düzenlenir?
Dış temsilciliklere gönderilen avanslar ile açılan kredilerden bütçenin her bir tertibinden yapılan harcamalarda dönemler itibarıyla hangi belge düzenlenir?
A Mahsup Bildirimi
B Döviz satış belgesi
C Fatura
D Alındılar Tercüme ve Müfredat Cetvel
E