++Sitene Ekle
online sınav Aşağıdakiler den hangisi fatura olarak kabul edilemez?
Aşağıdakiler den hangisi fatura olarak kabul edilemez?
A Gider pusulası
B Harcama pusulası
C Yurtdışında yerel teamüle uygun olarak düzenlenen ve birim amiri veya ilgili mevzuatında belirtilen yetkililerce onaylı tercümeleri ekli fatura veya benzeri belgeleri,
D Piyasa fiyat araştırma tutanağı
E