++Sitene Ekle
online sınav Bütçeden mahsuben yapılacak kesin ödemelerde hangi ödeme belgesi düzenlenir?
Bütçeden mahsuben yapılacak kesin ödemelerde hangi ödeme belgesi düzenlenir?
A Ödeme emri belgesi
B Muhasebe işlem fişi
C Alındı belgesi
D Mahsup ahndısı
E