++Sitene Ekle
online sınav Özel sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemelerde aşağıdakilerden hangisi Ödeme belgesi ekine bağlanmaz?
Özel sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemelerde aşağıdakilerden hangisi Ödeme belgesi ekine bağlanmaz?
A Hastanın şevkine ilişkin belge,
B Fatura (Birden fazla kişinin tedavi giderinin aynı faturada gösterilmesi halinde, yapılan tetkik ve tedavinin kişi bazında dökümünü gösteren onaylı bir listesi de aranır.),
C Yatan hastalar için hasta çıkış özeti (epikriz),
D Kullanılan ilaçlara ait kupür.
E