++Sitene Ekle
online sınav Tarifesi belli araçlarla yapılan taşıma giderlerinin Ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranır?
Tarifesi belli araçlarla yapılan taşıma giderlerinin Ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranır?
A Harcama talimatı, fatura,
B Onay belgesi, fatura,
C Taahhüt dosyası, fatura,
D Fatura, TİF,
E