++Sitene Ekle
online sınav Bütçeye gider kaydıyla yapılan kesin ödemelerde düzenlenmesi gereken ödeme belgesi
Bütçeye gider kaydıyla yapılan kesin ödemelerde düzenlenmesi gereken ödeme belgesi
A Tahakkuk müzekkeresi ve verile emridir.
B ödeme emri belgesidir,
C Saymanlık işlem fişidir.
D Muhasebe fişidir.
E