++Sitene Ekle
online sınav Kanunen fatura veya fatura yerine geçen belgelerden serbest meslek makbuzu, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile giriş ve yolcu taşıma biletlerini düzenlemek zorunda olmayanlardan alınan belge aşağıdakilerden hangisidir?
Kanunen fatura veya fatura yerine geçen belgelerden serbest meslek makbuzu, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile giriş ve yolcu taşıma biletlerini düzenlemek zorunda olmayanlardan alınan belge aşağıdakilerden hangisidir?
A Harcama pusulası
B Alındı belgesi
C Teklif yazısı
D Mahsup Alındısı
E