++Sitene Ekle
online sınav İhale suretiyle yapılacak atımlarda, kamu ihale mevzuatında standart form olarak belirlenen ihale onay belgelerini diğer atımlarda ise alım konusu işin nevi, niteliği, varsa proje numarası, miktan, yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak usulü, avans verilecekse şartlarını gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgeye ne denir?
İhale suretiyle yapılacak atımlarda, kamu ihale mevzuatında standart form olarak belirlenen ihale onay belgelerini diğer atımlarda ise alım konusu işin nevi, niteliği, varsa proje numarası, miktan, yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak usulü, avans verilecekse şartlarını gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgeye ne denir?
A Harcama belgesi
B Harcama talimatı
C Onay belgesi
D İta amiri onay belgesi
E