++Sitene Ekle
online sınav Taşınmaza ilişkin kira bedellerinin ödenmesinde, aşağıdaki belgelerden hangisi aranır?
Taşınmaza ilişkin kira bedellerinin ödenmesinde, aşağıdaki belgelerden hangisi aranır?
A Onay belgesi, fatura
B Harcama talimatı, fatura
C Fatura, hizmet işleri hakediş raporu
D Taahhüt dosyası, fatura
E