++Sitene Ekle
online sınav Doğrudan temin usulüyle yapılacak atımlarda alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda ahnan tekliflerden, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan belgenin ismi nedir?
Doğrudan temin usulüyle yapılacak atımlarda alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda ahnan tekliflerden, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan belgenin ismi nedir?
A Piyasa tutanağı
B Piyasa fiyat araştırma tutanağı
C İhale komisyon kararı
D Teklif belgesi
E