++Sitene Ekle
online sınav Piyasa fiyat araştırması tutanağı hangi tür atımlarda düzenlenir?
Piyasa fiyat araştırması tutanağı hangi tür atımlarda düzenlenir?
A Pazarlık ile yapılan alımlarda
B Doğrudan temin ile yapılan alımlarda
C İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadan yapılan alımlarda
D Komisyon kararı düzenlenmeden önce ihale suretiyle yapılan alımlarda
E