++Sitene Ekle
online sınav .............................. kamu harcamalarının belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak yapıldığına ve gerçekleştirildiğine ilişkin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca düzenlenip onaylanan belgelerdir. Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken en uygun ibare aşağıdakilerden hangisidir?
.............................. kamu harcamalarının belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak yapıldığına ve gerçekleştirildiğine ilişkin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca düzenlenip onaylanan belgelerdir. Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken en uygun ibare aşağıdakilerden hangisidir?
A Kanıtlayıcı belgeler
B İhale belgeleri
C Komisyon kararlan
D Piyasa araştırma tutanaklan
E