++Sitene Ekle
online sınav Avans suretiyle yapılacak ön ödemelerde ödeme belgesine bağlanacak belge veya belgeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Avans suretiyle yapılacak ön ödemelerde ödeme belgesine bağlanacak belge veya belgeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A Sadece harcama talimatı
B Harcama talimatı ile izin yazısı
C Harcama talimatı, izin yazısı ve mutemet görevlendirme yazısı
D Harcama talimatı ile mutemet görevlendirme yazısı
E