++Sitene Ekle
online sınav İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alınılan ile yapım işlerine ilişkin ödemelerde onay belgesi ve yaklaşık maliyet hesap cetveli, ihale komisyonu kararı, doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması tutanağı sözleşme yapılması halinde sözleşme ve Bakanlıkça gerekli görülen diğer belgeleri kapsayan dosyaya ne denir?
İhale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alınılan ile yapım işlerine ilişkin ödemelerde onay belgesi ve yaklaşık maliyet hesap cetveli, ihale komisyonu kararı, doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılan alımlarda piyasa fiyat araştırması tutanağı sözleşme yapılması halinde sözleşme ve Bakanlıkça gerekli görülen diğer belgeleri kapsayan dosyaya ne denir?
A İhale dokümanı
B Taahhüt dosyası
C Taahhüt kartı
D İhale dosyası
E