++Sitene Ekle
online sınav ihale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak yapım işleri ile hizmet alımlarında, sözleşme hükümlerine göre yerine getirilen taahhütlerin bedellerinin ödenmesinde aşağıdaki raporlardan hangisi düzenlenir?
ihale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak yapım işleri ile hizmet alımlarında, sözleşme hükümlerine göre yerine getirilen taahhütlerin bedellerinin ödenmesinde aşağıdaki raporlardan hangisi düzenlenir?
A Tazmin raporu
B Hakediş raporu
C Muayene raporu
D Kesin kabul raporu
E