++Sitene Ekle
online sınav Aşağıdakilerden hangisi taahhüt dosyasında bulunması gereken belgelerden değildir?
Aşağıdakilerden hangisi taahhüt dosyasında bulunması gereken belgelerden değildir?
A Onay belgesi
B İhale komisyonu kararı
C Teminat mektubu
D Yaklaşık maliyet hesap cetveli
E