++Sitene Ekle
online sınav Vasilere yapılacak ödemelerde, bulunması gereken belge aşağıdakilerden hangisidir?
Vasilere yapılacak ödemelerde, bulunması gereken belge aşağıdakilerden hangisidir?
A Haksahibinin dilekçesi
B Vasi tayinine ilişkin mahkeme ilamı
C Vasi tayinine ilişkin noterce düzenlenmiş vasi belgesi
D Vasi tayinine ilişkin muhtarlıktan alman yazı
E