++Sitene Ekle
online sınav Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiliklerde ödeme yapılacak kişilerden değildir?
Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiliklerde ödeme yapılacak kişilerden değildir?
A Kanuni temsilciler
B Tayin edilen vekiller
C Kayyım tayinini gerektiren durumlarda kayyım
D Vasi tayini gereken durumlarda vasi
E