++Sitene Ekle
online sınav Aşağıda sayılanlardan hangisine ödeme yapılamaz?
Aşağıda sayılanlardan hangisine ödeme yapılamaz?
A Tüzel kişilerde görevlendirilen mutemede
B Gerçek kişilerde duruma göre vekiline
C Alacaklının ölümü halinde varislere
D Tüzel kişilerin kanuni temsilcilerine
E