++Sitene Ekle
online sınav Alacağı temellük eden kişilere yapılacak Ödemelerde aranacak belge hangisidir?
Alacağı temellük eden kişilere yapılacak Ödemelerde aranacak belge hangisidir?
A Noterce onaylanmış alacak temliknamesi
B Alacağı temlik edenin dilekçesi
C Alacağı temlik eden ile temellük edenin birlikte imzaladığı sözleşme
D Harcama biriminin yazısı
E