++Sitene Ekle
online sınav Kamu personelinin yolluk, tedavi gideri ve benzeri münferit alacaklarının mutemetlerine ödenmesinde, aranması gereken belge aşağıdakilerden hangisidir?
Kamu personelinin yolluk, tedavi gideri ve benzeri münferit alacaklarının mutemetlerine ödenmesinde, aranması gereken belge aşağıdakilerden hangisidir?
A Vekaletname
B Şahsi mutemet dilekçesi
C Temlikname
D Ödeme yapılacak kişinin onaylrkimlik örneği
E