++Sitene Ekle
online sınav Ölüm yardımı ödemelerinde kanıtlayıcı belge olarak ne aranır?
Ölüm yardımı ödemelerinde kanıtlayıcı belge olarak ne aranır?
A Ölüm raporu
B ölüm olayının meydana geldiği yeri ve tarihi belirtir dilekçe
C Ölüm olayının gerçekleştiğine dair belediyenin yazısı
D Hekim raporu ile belediyenin defin işlemlerinin yapıldığını gösterir rapora
E