++Sitene Ekle
online sınav Doğum yardımı ödemelerinde ödeme belgesine hangi belge bağlanır?
Doğum yardımı ödemelerinde ödeme belgesine hangi belge bağlanır?
A Doğum rapora
B İlgilinin, doğum olayının meydana geldiği yeri ve tarihi belirten dilekçesi
C Nüfiıs kayıt örneği
D Harcama birimi yazısı ile birlikte doğum raporu
E