++Sitene Ekle
online sınav Eczanelere yapılacak ilaç giderlerinin ödenmesinde aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
Eczanelere yapılacak ilaç giderlerinin ödenmesinde aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
A Fatura
B Karekodlu ilaçlar dışındaki ilaçlarda ilaç fiyat kupürlerinin ve barkod diyagramının yapıştırılmış olduğu reçete
C Reçetelerin kişi bazında dökümünü gösteren liste, (Fatura üzerinde döküm yapıldığı takdirde ayrıca liste düzenlenmez)
D Sağlık karnesi
E