++Sitene Ekle
online sınav Personel tarafından karşılanan tedavi giderlerinin kendilerine ödenmesinde aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
Personel tarafından karşılanan tedavi giderlerinin kendilerine ödenmesinde aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
A Hasta sevk kağıdı
B İlaç veya tıbbi malzemeye ilişkin reçete (İlaç bedellerinin ödenmesinde fiyat kupürlerinin ve barkot diyagramının reçeteye yapıştırılması zorunludur)
C Fatura
D Reçetelerin kişi bazında dökümünü gösteren liste
E