++Sitene Ekle
online sınav Aşağıdakilerden hangisi resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemelerde ödeme belgesi ekinde yer alması zorunlu belgelerden değildir?
Aşağıdakilerden hangisi resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemelerde ödeme belgesi ekinde yer alması zorunlu belgelerden değildir?
A Hasta sevk kağıdı
B Fatura (Birden fazla kişinin tedavi giderinin aynı faturada gösterilmesi halinde, yapılan tetkik ve tedavinin kişi bazında dökümünü gösteren onaylı bir listesi de aranır)
C Yatan hastalar için hasta çıkış özeti (epikriz)
D Reçete
E