++Sitene Ekle
online sınav Yurtiçi sürekli görev yolluklarının ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
Yurtiçi sürekli görev yolluklarının ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
A Atama onayı
B Yurtiçi sürekli görev yolluğu bildirimi
C Resmi mesafe haritasında gösterilmeyen yerler için yetkili mercilerden alınacak onaylı mesafe cetveli
D Eşya taşıtılmasına ilişkin nakliyeyi yapan firmadan alınacak fatura
E