++Sitene Ekle
online sınav Denetim elemanlarının yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
Denetim elemanlarının yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
A Yurtiçi / yurtdışı geçici görev yolluğu bildirimi
B Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura
C Özel şahıslardan ev veya pansiyon kiralama halinde, ilk ödemede kira sözleşmesinin aslı
D Otobüs ile seyahatte otobüs firmasından alman fatura
E