++Sitene Ekle
online sınav Kamu görevlilerinden emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara verilen tazminatların ödenmesinde ödeme belgesine bağlanması gereken kanıtlayıcı belge aşağıdakiler den hangisidir?
Kamu görevlilerinden emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara verilen tazminatların ödenmesinde ödeme belgesine bağlanması gereken kanıtlayıcı belge aşağıdakiler den hangisidir?
A Yetkili makamın onayı
B Sürekli görev yolluğu bildirimi
C Çeşitli ödemeler bordrosu
D Emekli olmak isteyenin dilekçesi
E