++Sitene Ekle
online sınav Gezici olarak görev yapan personele verilecek seyahat kartı bedellerinin ödenmesinde aşağıdakilerden hangisi ödeme belgesine bağlanmaz?
Gezici olarak görev yapan personele verilecek seyahat kartı bedellerinin ödenmesinde aşağıdakilerden hangisi ödeme belgesine bağlanmaz?
A İlgililerin adı, soyadı ve unvanları ile fiilen bu görevleri yaptıklarını gösteren onay
B Taşıt işleten kuruma ait fatura
C Sayılan unvanlara sahip olmayan personele verilecek seyahat kartı bedellerinin ödenmesinde mevzuatında belirtilen yetkili merci tarafından vize edilmiş cetvel
D Seyahat kartlarının onaylı fotokopisi
E