++Sitene Ekle
online sınav Yolluklarla ilgili giderlerin Ödenmesinde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Yolluklarla ilgili giderlerin Ödenmesinde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A Takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının zorunlu olduğu hallerde, yetkili makamdan alınacak onaym veya raporun ödeme belgesine bağlanması gerekir.
B Uçakla yapılan seyahatlerde uçak biletinin veya Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği üyesi şirketlerce düzenlenen elektronik yolcu biletinin bilette kayıtlı gidiş-dönüşten birisinin kullanılmaması nedeniyle biletin iadesi gerektiği takdirde, gerçekleşen
C Taksi ile yapılan seyahatlerde (belediye hudutları dahilindeki taksi ücretleri dahil) fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişinin ödeme belgesine bağlanması gerekir
D Geçici görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde görevlendirme yazısı veya harcama talimatının sürekli görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde ise atama onaynın ödeme belgesine bağlanması gerekir.
E