++Sitene Ekle
online sınav İlan giderlerinin ödenmesinde aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
İlan giderlerinin ödenmesinde aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
A Harcama talimatı
B Fatura
C İlanın yapıldığı gazete veya derginin ilgili sayfası
D İlan giderinin rayiçlere uygun olduğuna dair Basın İlan Kurumundan alman yazı
E