++Sitene Ekle
online sınav Taşıt vergileri, emisyon ölçüm giderleri belediye resim ve harçları, noter harcı, muayene ve ruhsat harçları ve benzeri giderler ile diğer vergi, resim ve harç ödemelerinde ödeme belgesine bağlanması gereken kanıtlayıcı belge harcama talimatı dışında hangisi / hangileridir?
Taşıt vergileri, emisyon ölçüm giderleri belediye resim ve harçları, noter harcı, muayene ve ruhsat harçları ve benzeri giderler ile diğer vergi, resim ve harç ödemelerinde ödeme belgesine bağlanması gereken kanıtlayıcı belge harcama talimatı dışında hangisi / hangileridir?
A İhale komisyonu kararı
B Alındı
C Alındı ve ihale komisyonu kararı
D Alındı ile birlikte paranın yatınldığına ilişkin tahsilatı yapan dairenin yazısı
E