++Sitene Ekle
online sınav 75- Kamu kurum ve kuruluşları ile meslek teşekkülleri, dernek ve vakıflar tarafından düzenlenen kurs ve toplantılara katılanların katılma giderlerinin ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
75- Kamu kurum ve kuruluşları ile meslek teşekkülleri, dernek ve vakıflar tarafından düzenlenen kurs ve toplantılara katılanların katılma giderlerinin ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
A Görevlendirme yazısı
B Fatura, fatura düzenlenemeyen hallerde katılma ücretini gösteren belge
C Kurs ve toplantıya iştirak edildiğine ilişkin belge
D Davet yazısı
E