++Sitene Ekle
online sınav 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak tercüme ücreti ödemelerinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak tercüme ücreti ödemelerinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz?
A Taahhüt dosyası
B Fatura
C Hizmet İşleri Hakediş Raporu
D Çeşitli ödemeler bordrosu
E