++Sitene Ekle
online sınav Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek personel ve ilgili yönetmeliklere göre görevlendirilecek mihmandarlar tarafından yapılan temsil ve ağırlama giderlerinin Ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi ödeme belgesine bağlanmaz?
Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek personel ve ilgili yönetmeliklere göre görevlendirilecek mihmandarlar tarafından yapılan temsil ve ağırlama giderlerinin Ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi ödeme belgesine bağlanmaz?
A Harcama talimatı
B Fatura, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi ve adisyon
C Mihmandar hesap cetveli
D Piyasa fiyat araştırma tutanağı
E