++Sitene Ekle
online sınav Kurumlara katılma paylan, sermaye teşkilleri, iktisadi transfer ve yardımlar ile mali transferlere ilişkin ödemelerde ödeme belgesine aşağıdakilerden hangisi bağlanmaz?
Kurumlara katılma paylan, sermaye teşkilleri, iktisadi transfer ve yardımlar ile mali transferlere ilişkin ödemelerde ödeme belgesine aşağıdakilerden hangisi bağlanmaz?
A ilgili mevzuatın yetkili kıldığı makam onayı
B Anlaşmaya bağlı ödemelerde sözleşme veya protokol
C Fatura
D İlgili mevzuatın yetkili kıldığı durumlarda makam onayı yerine geçmek üzere Bakanlar Kurulu kararı
E