++Sitene Ekle
online sınav Devlet Malzeme Ofisinden yapılacak mal ve malzeme atımlarının Ödenmesinde aşağıda belirtilen belgelerden hangisi aranmaz?
Devlet Malzeme Ofisinden yapılacak mal ve malzeme atımlarının Ödenmesinde aşağıda belirtilen belgelerden hangisi aranmaz?
A Onay belgesi
B Fatura
C İhale komisyon kararı
D Taşınır işlem fişi
E