++Sitene Ekle
online sınav Her türlü tüketim mal ve malzemeleri ile demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde hangi belgeler aranır?
Her türlü tüketim mal ve malzemeleri ile demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde hangi belgeler aranır?
A Taahhüt dosyası, fatura ve TİF
B Taahhüt dosyası,,muayene ve kabul komisyonu tutanağı ve TİF
C Fatura, muayene ve kabul komisyonu tutanağı ve ayniyat tesellüm makbuzu
D Taahhüt dosyası, fatura, muayene ve kabul komisyonu tutanağı, TİF
E