++Sitene Ekle
online sınav Satın alma usulü uygulanarak yapılacak kamulaştırmalarda ödeme belgesi ekinde bulunması zorunlu olmayan belge aşağıdakilerden hangisidir?
Satın alma usulü uygulanarak yapılacak kamulaştırmalarda ödeme belgesi ekinde bulunması zorunlu olmayan belge aşağıdakilerden hangisidir?
A Kamulaştırma kararı
B Kıymet takdir komisyonu kararı
C Malik veya yetkili temsilcisi ve uzlaşma komisyonu tarafından imzalanmış tutanak
D Harcama talimatı
E