++Sitene Ekle
online sınav 4734 sayılı Kamu îhale Kanununun 22’nci maddesinin ( bendine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılacak mal ve hizmet alınılan ile yapım işi bedellerinin ödemelerinde aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
4734 sayılı Kamu îhale Kanununun 22’nci maddesinin ( bendine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılacak mal ve hizmet alınılan ile yapım işi bedellerinin ödemelerinde aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
A Onay belgesi
B Yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli
C Düzenlenmesi gerekli görülmüş İse sözleşme
D Fatura
E