++Sitene Ekle
online sınav 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22’nci maddesinin ( bendine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin ödemelerinde eklenmesi zorunlu olmayan belge aşağıdakilerden hangisidir?
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22’nci maddesinin ( bendine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin ödemelerinde eklenmesi zorunlu olmayan belge aşağıdakilerden hangisidir?
A Onay belgesi
B Piyasa fiyat araştırması tutanağı
C Sözleşme
D Fatura
E