++Sitene Ekle
online sınav Aşağıda sayılan belgelerden hangisi fatura tanımı içerisinde değerlendirilemez?
Aşağıda sayılan belgelerden hangisi fatura tanımı içerisinde değerlendirilemez?
A Müstahsil makbuzu
B Yazar kasa fişi
C Giriş ve çıkış yolcu taşıma biletleri
D Gider pusulası
E