++Sitene Ekle
online sınav Kamu personeline nakden yapılacak giyecek yardımı ödemelerinde, aşağıda sayılan belgelerden hangisi aranmaz?
Kamu personeline nakden yapılacak giyecek yardımı ödemelerinde, aşağıda sayılan belgelerden hangisi aranmaz?
A İlgili mevzuatında belirtilen yetkili makamın onayı
B Çeşitli ödemeler Bordrosu
C Ödemenin miktarını gösteren yetkili makamların kararı
D Haksahibinin dilekçesi
E